Jak przeliczać promile alkoholu we krwi?

Thursday, December 02, 2021

 

Promile są najczęściej używaną jednostką miary określającą zawartość alkoholu we krwi. Ustawodawcy w większości krajów dopuszczają możliwość prowadzenia pojazdów po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu bez konsekwencji prawnych. Ma to na celu wyeliminowanie kar za fałszywie dodatni wynik pomiaru, na wskutek spożycia niektórych pokarmów lub leków. Należy jednak pamiętać, że

bezpieczna ilość promili we krwi nie istnieje. Na niebezpieczeństwo narażamy się również, gdy do określenia stanu swojej trzeźwości używamy „domowych” sposobów. Wielu kierowców chcąc sprawdzić czy może prowadzić pojazd, sięga po kalkulator online. Obliczenia takich „wynalazków” nigdy nie będą w pełni rzetelne. Podstawienie do wzoru szacunkowych parametrów daje ogólne pojęcie o uśrednionych wartościach, które ciężko odnieść do faktycznego stanu trzeźwości człowieka. Na podstawie matematycznego algorytmu szacują one prawdopodobny stan trzeźwości użytkownika, ale nie uwzględniają wielu istotnych czynników indywidualnych. Otrzymany wynik nie jest wiarygodny. Każdy organizm inaczej reaguje na spożywane napoje alkoholowe, a jedynym godnym zaufania badaniem będzie to przeprowadzone dobrej jakości alkomatem osobistym lub policyjnym. Urządzenia te bazują na najnowszej technologii i doświadczeniu profesjonalistów, a nie na przypuszczeniach i wątpliwych wskaźnikach.

 

Limity promili alkoholu we krwi

Wiarygodny wynik badania alkomatem to nie wszystko. Znając efekt pomiaru, należy wziąć pod uwagę również inne czynniki. Zgodnie z przepisami prawa definiowane są dopuszczalne wartości promili alkoholu we krwi badanego.

Alkomaty podają wynik pomiaru po określeniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, co powoduje konieczność jego przeliczenia. W Polsce na konsekwencje prawne narażony jest kierowca, który w momencie kontroli trzeźwości będzie miał od 0,1 do 0,25 mg/L alkoholu w wydychanym powietrzu, co daje od 0,2 do 0,5‰ alkoholu we krwi. Takie stężenie określane jest mianem stanu po spożyciu alkoholu i oznacza dopuszczenie się wykroczenia. Za przestępstwo ustawodawca uznaje prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli gdy wynik badania wykaże stężenie powyżej 0,5‰. Podróżując za granicę warto pamiętać, że regulacje prawne określające dopuszczalne limity alkoholu we krwi kierowcy różnią się w zależności od kraju. Należy również wziąć pod uwagę tzw. wskaźnik BBR (z ang. Blood Breath Ratio), na podstawie którego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przeliczana jest na promile we krwi. Przelicznik ten różni się między poszczególnymi państwami, co prowadzić może do niemiłych niespodzianek podczas kontroli trzeźwości. Pomiar dokonany alkomatem skalibrowanym w Polsce (gdzie przelicznik BBR wynosi 2100:1), pokaże zupełnie inny wynik niż ten, który zobaczymy na ekranie urządzenia używanego przez np. policję brytyjską. Nowoczesne alkomaty osobiste, m.in. AlcoSense Ultra, oferują użytkownikowi możliwość samodzielnego ustawienia limitów lub umożliwiają wybór kraju z dostępnej listy. Udogodnienia te przydadzą się przede wszystkim kierowcom, którzy często pokonują trasy międzynarodowe i na każdym etapie podróży pragną mieć pod kontrolą stan swojej trzeźwości.

 

Co to jest BAC?

Szukając informacji na temat metod kontroli trzeźwości, kierowcy często natrafiają na pojęcia, które początkowo wydają się niezrozumiałe. Do takich należy m.in. BAC będący skrótem angielskiego Blood Alcohol Concentration i oznaczający w dosłownym tłumaczeniu: stężenie alkoholu we krwi. Skrót ten przeważnie używany jest w opisach alkomatów osobistych firm takich jak np. AlcoSense do określenia jednostki miary otrzymanego wyniku pomiaru. Równie często spotkać możemy wyniki podawane w mg/L, ponieważ zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu odpowiada promilom we krwi badanego. Wyniki pomiaru alkomatem osobistym nie wymagają już samodzielnego przeliczania i co do zasady – są godne zaufania. Użytkownik stosujący się do instrukcji producenta i korzystający z urządzenia w odpowiedni sposób, może być pewien faktycznego stanu swojej trzeźwości. Im lepszej jakości alkomat, tym większe możemy mieć zaufanie do wyniku pomiaru. To właśnie rzetelny wynik daje podstawę do podjęcia odpowiedzialnej i świadomej decyzji o prowadzeniu pojazdu.

 

Wpływ alkoholu na organizm

Każdy człowiek reaguje na alkohol w inny sposób. Kalkulator promili online uwzględnia jedynie wartości mierzalne, m.in. masę ciała czy ilość spożytego alkoholu. Wynik obliczeń daje ogólne pojęcie o tym, jak w teorii nasz organizm powinien zareagować na spożyty alkohol. Pomija za to istotne czynniki indywidualne, czyli tempo metabolizmu, ogólny stan zdrowia oraz warunki środowiskowe. Często i bez kontroli trzeźwości będziemy wiedzieć, czy wypity alkohol wpływa na nasz organizm, ponieważ odczujemy fizyczne skutki jego spożywania. Zaburzenia widzenia czy równowagi, prawdopodobnie sprawią, że przed oczami pojawi nam się znak stopu. Niestety łatwiej jest przeoczyć stan euforii, który często prowadzi do niebezpiecznych zachowań – chociażby poprzez zawyżoną skłonność do podejmowania ryzykownych działań. Kolejnym, ukrytym objawem upojenia alkoholem bywają problemy z podejmowaniem szybkich i racjonalnych decyzji. Należy też pamiętać, że maksymalne stężenie promili we krwi osiągane jest dopiero po pewnym czasie. Najbezpieczniej jest unikać sytuacji, w których nie jesteśmy absolutnie przekonani, że w naszym organizmie nie ma alkoholu. Jedynym sposobem, aby mieć stuprocentową pewność co do stanu trzeźwości, jest poddanie się badaniu alkomatem osobistym. Pamiętajmy, że rzetelnego i w pełni wiarygodnego urządzenia nie zastąpi nawet najbardziej skomplikowany algorytm matematyczny.

 

FAQ

Ile wynosi limit promili alkoholu we krwi w Polsce?

W Polsce na konsekwencje prawne narażony jest kierowca, który w momencie kontroli trzeźwości będzie miał od 0,1 do 0,25 mg/L alkoholu w wydychanym powietrzu, co daje od 0,2 do 0,5‰ alkoholu we krwi.
 

Co to jest BAC?

Skrót BAC (z ang. Blood Alcohol Concentration) oznacza w dosłownym tłumaczeniu: stężenie alkoholu we krwi. Skrót ten przeważnie używany jest w opisach alkomatów osobistych firm takich jak np. AlcoSense do określenia jednostki miary otrzymanego wyniku pomiaru.
 

Czy kalkulatory online wskazują prawdziwe wyniki stanu trzeźwości?

Wyniki wskazane przez kalkulator online nie są wiarygodne. Uwzględniają one jedynie wartości mierzalne, m.in. masę ciała czy ilość spożytego alkoholu. Wynik obliczeń daje ogólne pojęcie o tym, jak w teorii nasz organizm powinien zareagować na spożyty alkohol. Pomija za to istotne czynniki indywidualne, czyli tempo metabolizmu, ogólny stan zdrowia oraz warunki środowiskowe.
 

Czy alkomat zakupiony w Polsce może być używany za granicą?

Pomiar dokonany alkomatem skalibrowanym w Polsce (gdzie przelicznik BBR wynosi 2100:1), pokaże zupełnie inny wynik niż ten, który zobaczymy na ekranie urządzenia używanego przez np. policję brytyjską. Nowoczesne alkomaty osobiste, m.in. AlcoSense Ultra, oferują użytkownikowi możliwość samodzielnego ustawienia limitów lub umożliwiają wybór kraju z dostępnej listy. Udogodnienia te przydadzą się przede wszystkim kierowcom, którzy często pokonują trasy międzynarodowe i na każdym etapie podróży pragną mieć pod kontrolą stan swojej trzeźwości.
 

Jeśli czuje się dobrze to czy powinienem/ powinnam korzystać z alkomatu?

Każdy reaguje na alkohol w inny sposób. Często i bez kontroli trzeźwości będziemy wiedzieć, czy wypity alkohol wpływa na nasz organizm, ponieważ odczujemy fizyczne skutki jego spożywania. Zaburzenia widzenia czy równowagi, prawdopodobnie sprawią, że przed oczami pojawi nam się znak stopu. Niestety łatwiej jest przeoczyć stan euforii, który często prowadzi do niebezpiecznych zachowań – w takich sytuacjach lepiej zweryfikować stan trzeźwości profesjonalnym urządzeniem.
 

« Powrót