Szczegóły recenzji

AlcoSense Excel alkomat elektrochemiczny

Recenzja produktu (zgłoszona 15 grudnia 2017):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) Czekałem 6 miesięcy na napisanie tej recenzji, ponieważ wydaje się, że tak jest w przypadku wielu innych osób, otrzymałem wyższy model Pro, za co jestem bardzo wdzięczny, to był miłe dostać model z większym czujnikiem elektrochemicznym. Trudno jest zaufać takiemu urządzeniu, ponieważ rzeczywistość jest taka, że ludzie po prostu nie znają rzeczywistego tempa, w jakim ich własne ciało trawi alkohol, te poziomy są ustalone, nie ma znaczenia jak duży lub mały jesteś, te poziomy są takie same, jednak większa osoba, która ma więcej krwi, będzie otrzymywać niższe wyniki dla tej samej liczby napojów niż osoba mniejsza:) Współczynnik trawienia dla prawidłowej wątroby wynosi 0,016% na godzinę, a trawienie rozpoczyna się tak szybko, jak alkohol dotrze do wątroby, więc nawet kiedy wciąż pijesz, również go metabolizujesz. Osoby, które mają problem z piciem, mogą miec szybszy metabolizm alkoholu i trawić alkohol nieco szybciej, jednak nie na tym nam zależy. To urządzenie można ustawić na różne wartości miary, najbardziej użyteczne są promile, na przykład limit w Wielkiej Brytanii wynosi 0,08%, ale urządzenie pokaże swoje pomiary jako 0,8 z symbolem promila - jest to użyteczne, ponieważ 1.6 oznacza dwa razy więcej niż ustalony limit w Anglii i moim zdaniem jest to łatwiejsze do odczytania i zrozumienia po ustawieniu alkomatu w ten sposób. Według mnie takie urządzenie musi być dokładne, a to po prostu oznacza, że musisz mu ufać. Kupiłem również chemiczne alkomaty, aby porównac wyniki z tym alkomatem i wyniki pokazały, że to urządzenie jest bardzo dokładne i zaufałem mu. Funkcja, która pozwala ustawić urządzenie na limity w innych krajach, jest miłym akcentem, ale tak naprawdę, jeśli jestem w domu w Szkocji, wiem, że limit wynosi 0,05% BAC lub 50 mg. na 100 ml krwi, która jest mniejsza niż limit w Anglii. Po 6 miesiącach to urządzenie jest nadal w dobrym stanie, wygląda solidnie, zużyło jeden zestaw 3 baterii AAA Duracell, ateraz jest na drugim zestawie. Tak, jak wielu innych klientów, również dostałem emaila z prośbą o recenzję, było to 5 i pół miesiąca temu, jednak zdecydowałem napisać się recenzję po dokładnym przetestowaniu. Zdecydowanie 5-gwiazdkowe urządzenie, wielkie odziękowania dla firmy!

Oryginalny tekst angielski
I have waited 6 months to write this review, as appears to be the case for many other people I received the higher spec Pro version, for which I am very grateful, it was a nice touch to receive the model with the larger fuel cell sensor.It is difficult to come to trust a device like this at first because the reality is that people just don't know the real rate that their own body burns alcohol, this rate is actually fixed it does not matter how big or small you are the 'rate' is the same, however a larger person contains more blood so will read lower for the same number of drinks than a smaller person :)The burn off rate for a normal liver is 0.016% per hour that burn starts as soon as the alcohol hits your liver so even as you are drinking you are also metabolising it. People that have a drink problem can open up other metabolic pathways and burn alcohol slightly faster but that is not exactly something to be desired.This device can be set to display results using the 'per mille' symbol ‰ (parts per thousand), the limit for driving in the uk is 0.08% but the device will show its measurements as 0.8 with the symbol ‰ this is useful as 1.6 ‰ means twice the legal limit in England in my opinion it is easier to read and understand when set this way.So what does it all add up to, for me a device like this has to be accurate and quite simply that means you have to trust it, I bought some chemical breathalysers as well in order to do my own rough calibration, my results showed that this device is accurate and I have grown to trust it.The feature that allows you to set the device for other countries is a nice touch but really if I am at home in Scotland I know the limit is BAC 0.05% or 50mg per 100ml of blood which is less than the limit in England, so while nice it is not crucial.Physically after 6 months this device is still in good condition, it appears well built, it has used one set of 3 AAA Duracell batteries so far the second set are starting to run out now with the device showing 2 bars remaining power.like many other reviewers I too received an email asking me to review the device but this was actually about 5 and 1/2 months ago, I took my own time before writing this, for me it is a very definite 5 star device and many thanks to the company for giving me the upgrade to the better version, much appreciated.