Szczegóły recenzji

AlcoSense Pro alkomat elektrochemiczny

Recenzja produktu (zgłoszona 15 sierpnia 2017):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) Doskonały. Łatwy w użyciu. Przeczytaj najpierw instrukcję i nie uruchamiaj bez ustawienia aktualnej daty!

Oryginalny tekst angielski
Excellent. Easy to use. Read the book first and do not proceed until you have set today's date!