Szczegóły recenzji

Uniwersalny Futerał AlcoSense

Recenzja produktu (zgłoszona 4 listopada 2017):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) Warto zapłacić dodatkowo za najlepsze podukty, gratulacje dla tej małej firmy, prowadźcie bezpiecznie ... :) i koniecznie uważajcie na prędkość

Oryginalny tekst angielski
Worth paying the extra for the best, well done to this small company, safe driving all, keep safe...:)Also watch the speedKdL