Szczegóły recenzji

AlcoSense Pro alkomat elektrochemiczny

Recenzja produktu (zgłoszona 28 czerwca 2017):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) Łatwy w użyciu i przede wszystkim dokładny. Można ustawić limit jaki chcesz, a ponieważ pracuję w branży z zerową tolerancją na alkohol, mam pewność, że moge prowadzić. Często zaczynam pracę o 05:00 i bardzo prawdopodobne jest, że mógłbym zostać sprawdzony na wejściu. Wielu moich kolegów straciło pracę z tego powodu, Teraz jeśli wciąż mam alkohol we krwi o 05:00, Mogę co najwyżej być trochę spóźniony i mieć jakieś ewentualne niewielkie nieprzyjemności.

Oryginalny tekst angielski
Easy to use and above all accurate. One can set the limit to whatever one choses and as I work in an industry with zero tolerance to alcohol, it's reassuring to know that one is clear first thing in the morning. I often start work at 05:00 and I anm very likely to be breatherlyzed at the gate on the way in. A number of colleagues have lost their jobs due to this, Now if I still have alcohol in my system at 05:00, I can be a little late with few reprocussions.