Szczegóły recenzji

AlcoSense Excel alkomat elektrochemiczny

Recenzja produktu (zgłoszona 25 czerwca 2017):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) Ponieważ wczesniej miałem AlcoSense Elite, zaproponowano mi w promocji AlcoSense Excel w zamian za uczciwą recenzję. Poniżej zamieszczam moje doświadczenia z tym urządzeniem, podane informacje są dokładne i zgodnie z moją najlepszą wiedzą na czas napisania tej opinii. Zalecam przeczytanie instrukcji obsługi, skontaktowanie się z producentem i zapoznanie się z lokalnymi przepisami, aby uzyskać wskazówki na temat limitów alkoholu i prawa jazdy w Twojej okolicy. Nie pij po alkoholu. PLUSY: - Łatwy w użyciu (menu z trzema przyciskami) Kalibracja przed każdym użyciem jest bardzo szybka (zajmuje około 10 sekund, zanim będzie gotowy do użycia, znacznie szybszy niż inne, z których korzystałem) - Wysoka jakość i czytelny ekran (naprawdę jestem pod wrażeniem) - Bardzo dobra jakość wykonania (ktoś z rodziny powiedział, że wygląda jak produkt Apple) - Szybka reakcja i odczyt po dokonaniu testu - Nie musisz trzeba zbyt długo dmuchać w alkomat, zanim odczyta wynik (Elite potrzebował dość dużo długiego czasu wdmuchiwania, zanim zaczął przeazalizować) -
Jest dokładny, kilka równoczesnych testów dały takie same lub bardzo podobne wyniki (również testowane z grupą ludzi) – Przekaz by nie prowadzić bardzo czytelny – jeżeli odczyt jest w granicach 20% -80% limitu, ekran zabarwi się na żółto, jeżeli w granicach 20% wartości granicznej pokaże sie bardzo tylne ostrzeżenie, aby ne prowadzić - Urządzenie szybko się włącza - Urządzenie można zaktualizować za pomocą dołączonego kabla USB - Łatwo zmienić ustawienia, w razie potrzeby. MINUSY: - Ustniki łatwo pogubić, (w zestawie są jednak dodatkowe) – W jednym przypadku wyniki są bardzo nieścisłe ( gdy użytkownik właśnie wypił drinka przed testowaniem) - AlcoSense wyraźnie ostrzega przed testowaniem w taki sposób) Po otrzymaniu wiadomości e-mail od AlcoSense oferującej mi bezpłatną aktualizację, wysłałem mój stary alkomat i zamówiłem nowy model bez żadnych opłat, która natychmiast dotarła. Zauważam, że AlcoSense oferuje zniżkę na każdy z ich modeli, jeśli dokona zwróci im się ich starszy model. Pudełko zawiera alkomat, kabel USB, baterie, ustnniki i instrukcję obsługi. Po otwarciu pudełka, zainstalowałem baterie i natychmiast byłem pod wrażeniem, o ile lepszy jest ekran (wysokiej jakości i kolorowy). Początkowa konfiguracja jest bardzo łatwa (i może być wykonana bez instrukcji!). Ustawiasz godzinę / datę oraz limit alkoholu i typ jednostki (otrzymasz listę krajów do wyboru). Aby skorzystać z alkomatu, przesuń górną część urządzenia i włóż ustnik do otworu na dole. Testowałem urządzenie kilka razy sam i z rodziną na Boże Narodzenie i wszyscy byli pod wrażeniem jakości wykonania i łatwości użycia produktu. Testowałem również 3-4 razy w ciągu 15 minut, aby upewnić się, że wynik był dokładny i zaobserwowałem, że wynik początkowo były takie same, a następnie powoli spadały. Zdecydowanie polecam wydawanie dodatkowych pieniędzy i zakup Excel zamiast Elite, zalecam unikanie tanich alkomatów! Mam złe doświadczenia z tanimi alkomatami, ale byłem bardzo zadowolony z Elite, i jestem bardzo zadowolony z Excel. Alkomaty są na tyle małe, że mieszczą się w schowku samochodowym. Alkomat mam zawsze w samochodzie i zawsze używam go następnego ranka, aby sprawdzić, czy mogę bezpiecznie prowadzić. Ważne jest, aby nie testować się przez co najmniej 45 minut po ostatnim drinku, ponieważ poziom alkoholu może nadal rosnąć, bo twoje ciało będzie nadal wchłaniało alkohol przez jakiś czas po ostatnim wypiciu. Warto również zauważyć, że jeśli jakiś alkohol dostanie się do czujnika, może on dawać fałszywe wyniki, ponieważ stężenie alkoholu jest zbyt wysokie (i może to też uszkodzić czujnik). Jedna osoba z rodziny dmuchnęła wynik około 4% BAC, który był znacznie wyższy niż kogoś innego kto wypił więcej. Wypił drinka tuż przed tym, jak użył alkomatu. Bałem się, że czujnik się uszkodził. Jednak po minucie zacząłem się ponownie sprawdzać i stwierdziłem, że wynik jest taki sam, jak mój poprzedni wynik, więc wyglądało na to, że się nie uszkodził ani nie wpłynęło to negatywnie w inny sposób na alkomat. Jak wiadomo, lepiej nie prowadzić tego samego dnia, kiedy wypiło się alkohol i używać alkomatu następnego dnia. Alkomat Alcosense można skalibrować u nich co roku za niewielkie pieniądze i mieć alkomat dokładny przez cały czas.

Oryginalny tekst angielski
As I had previously purchased the AlcoSense Elite, I was offered a free upgrade unit of the AlcoSense Excel in exchange for an honest review of the Elite.This are my experiences of this unit, the information provided is accurate to the best of my knowledge at the time this review was written.Consult the user guide, manufacturer and your local laws for advise on alcohol limits and the driving law in your area.Do not drink and drive.PROS:- Easy to use (menu driven with three buttons)- Calibration before each use is very quick (takes around 10 seconds before it's ready to use, much quicker than others I've used)- High quality and easy to read screen (really impressed with this)- Very Good build quality (family member described it as looking like an Apple product)- Quick Response with Reading after test- You don't have to blow into unit for too long before it reads the result (Elite took quite a lot of time breathing into unit before it would analyse)- "Accurate" - Several concurrent tests produced the same or very similar results (also tested with a group of people)- Easy to know when not to drive - if within 20%-80% of drink drive limit goes amber, if within 20% of limit clear do not drive warning displayed- Unit powers on quickly- Unit can be updated via included USB Cable- Easy to change settings, if neededCONS:- The tester blow tubes can easily be lost (spares ARE included, however)- One result produced a wildly inaccurate result (the user had just had a drink before testing - AlcoSense clearly warn against doing this)After receiving an eMail from AlcoSense offering me a free upgrade, I sent off my existing unit and ordered I a replacement unit at no cost, which arrived promptly.N.B. I notice AlcoSense offer a discount on each of their models, if upgrading from a cheaper model (just send back your existing unit in exchange).The box includes the breathalyser, USB Cable, Batteries, Tubes for testing and the user manual.After opening the box and installing the batteries, I powered on the unit and was immediately impressed by how much better the screen is (high quality colour TFT Screen).The initial setup is very easy (and can be done without the manual!). You set the time/date and alcohol limit and unit type (will give you a country list for reference).To use it, you slide the top of unit up and insert a blow tube into the hole at the bottom.I tested the unit on a couple of occasions with both myself and my family over Christmas and everyone was impressed by the build quality and easy of use of the product.I also tested myself 3-4 times over 15 minutes to make sure the result was accurate and found the result initially returned the same result then slowly dropped.I would definitely recommend spending the extra money and going for this over the Elite, and would avoid cheap breathalysers!I've had bad experiences with cheap breathalysers in the past, but have been very satisfied with both the Elite and the Excel.Both units are small enough to fit into my glove box and storage draw in my car. I've kept both in the car and always use them the morning after to check I'm safe to drive.N.B. It's important that you don't test yourself for at least 45 minutes after your last drink as your alcohol level may continue to rise as your body will continue to absorb alcohol for some time after your last drink.It's also worth noting that if any alcohol gets onto the sensor it will give an invalid reason as the alcohol concentration is too high (and can damage the sensor).One family member blew a result of around 4% BAC, which was way higher than anyone else (who'd drunk more). He'd taken a drink just before blowing into it.However, after a minute or so, I tested myself again and found the result was the same as my previous result so it appeared not to have damaged or affected the unit adversely.It's better not to drive at all the same day and use a breathalyser for the morning after.You can get any of the Alcosense Breathalysers calibrated for about ВЈ20, so you know they're still accurate after a year.