Szczegóły recenzji

AlcoSense Pro alkomat elektrochemiczny

Recenzja produktu (zgłoszona 6 sierpnia 2016):
(Tłumaczenie z języka angielskiego, oryginalny tekst poniżej) znakomita maszyna, o wiele lepsza od Elity. Wskaźniki, które pokazują, jak mocno trzeba dmuchać, to świetny pomysł, którygo brak obniża wartość Elite. Myślę, że każdy, kto lubi napić się wieczorem, ale jedzie rano, powinien go mieć. może uratować twoje prawko lub, co ważniejsze, życie ...

Oryginalny tekst angielski
superb machine, so much better than the elite. the bars to show you how hard to blow is excellent idea as kept getting it wrong on the elite. i think anyone who likes a drink in the evening but drives in the morning should have one. could save your license or more importantly a life...